Spring naar inhoud
Home Lucht Projecten luchtkwaliteit Schone brandstoffen

Schone brandstoffen

 
Waarom rijden op aardgas?
Schone, stille en zuinige voertuigen gaan een essentiële rol spelen in de aanpak van de verbetering van de luchtkwaliteit. Vooruitlopend op de Europese richtlijn beginnen de Drechtsteden met het project “schone brandstoffen”. Rijden op aardgas is schoner dan de meeste andere brandstoffen en zorgt daardoor voor minder luchtvervuiling.

Aardgasvulpunten
De nadruk bij dit project ligt op de aanleg van één of meerdere aardgasvulpunten in de Drechtsteden zodat er in de Drechtsteden op termijn op aardgas gereden kan worden. Voor exploitanten van tankstations die een aardgasvulpunt willen realiseren is er, tegen bepaalde voorwaarden, subsidie beschikbaar.

Bekijk de promotiefilm "Rijden op aardgas"
van de provincie Zuid-Holland

Stimuleren markt voor aardgas
Behalve het stimuleren van de aanleg van aargasvulpunten nemen de Drechtsteden het voortouw bij het creëren van een markt voor het rijden op aardgas. De Drechtsteden gemeenten gaan namelijk, zodra er sprake is van vervangingsinvesteringen in hun wagenpark, als eerste over op aardgas. Daarnaast bestaat er voor ondernemers met een wagenpark de mogelijkheid om een gratis analyse te laten maken van hun wagenpark, zodat duidelijk wordt hoe en op welke termijn omschakeling naar een wagenpark op aardgas mogelijk is. Tijdens speciale bijeenkomsten kunnen ondernemers meer te weten komen over de inhoud van zo'n wagenparkanalyse en de resulaten die zij ervan kunnen verwachten. Zo vinden vraag en aanbod elkaar, zonder in een kip-ei situatie te belanden. 

Subsidiemogelijkheden 
Voor de realisatie van aardgasvulpunten is een Europese subsidie beschikbaar (EFRO). De provincie Zuid-Holland heeft per 1 januari 2009 de subsidieregeling opengesteld. Bent u exploitant een tankstation in de Drechtsteden? Leest u dan de PDF-bestandbrochure "Kies voor aardgas"

Meer weten?
Bent u ondernemer met een wagenpark in de Drechtsteden? Leest u dan de brochure PDF-bestand"Rijden op Aardgas".
Meer informatie over de landelijke campagne en de bijeenkomsten voor ondernemers is te vinden op www.zuid-holland.nl/aardgas. Meer informatie over het rijden op aardgas in het algemeen vindt u op www.rijdenopaardgas.nl.