Spring naar inhoud
Home Lucht Projecten luchtkwaliteit Regionaal programma luchtkwaliteit

Regionaal programma luchtkwaliteit


Koepel
Het Regionaal Programma Luchtkwaliteit 2006-2015 is de koepel boven alle activiteiten die de Drechtsteden gezamenlijk uitvoeren om de luchtkwaliteit te verbeteren. Tegelijkertijd zijn in het programma alle lokale initiatieven opgenomen die de individuele gemeenten uitvoeren ter verbetering van de luchtkwaliteit.

Doelstelling programma 
Met de uitvoering van het Regionaal Programma Luchtkwaliteit 2006 – 2015 willen de Drechtsteden de komende jaren de luchtkwaliteit structureel verbeteren. Uit analyse is gebleken dat de luchtkwaliteitsproblemen zich voornamelijk voordoen rondom de rijkswegen en de aansluitingen hierop. Het plan van aanpak is daarom vooral gericht op het oplossen van deze problematiek. Zodra beschikbaar, verschijnt hier een beknopte, publieksvriendelijke versie van het programma.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over het complete programma of één van de regionale projecten die daarvan deel uitmaken, dan kunt u contact opnemen met Bureau Drechtsteden via telefoonnummer 078-6398509. Vraagt u naar de afdeling communicatie of naar een medewerker van het beleidsveld Groen, Water en Milieu.
Wilt u informatie over de luchtkwaliteitprojecten die de individuele gemeenten uitvoeren, neemt u dan contact op met de desbetreffende gemeente.