Spring naar inhoud
Home Lucht Projecten luchtkwaliteit Mobiliteit

Mobiliteit

 
Daling autogebruik
De mobiliteit in de Drechtsteden neemt de komende jaren nog fors toe. Dat heeft invloed op de luchtkwaliteit in de regio. De Drechtsteden willen dat het gebruik van het openbaar vervoer stijgt met tien procent. Het autogebruik moet drie procent dalen. Daartoe voeren de Drechtsteden de volgende projecten uit:

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden 
Er wordt een Hoogwaardig Openbaar Vervoer systeem ontwikkelt met een eigen infrastructuur. Dat zorgt voor snelle routes waarover bussen efficiënt kunnen rijden. Dankzij nieuwe busbanen op de Laan der VN in Dordrecht, de Laan van Walburg in Zwijndrecht en binnenkort op de Burgmeester Keijzerweg in Papendrecht kunnen bussen ongehinderd doorrijden. De aanleg van een busbaan tussen Papendrecht en Sliedrecht vormt de opmaat voor de bouw van het nieuwe station Baanhoek. De komende jaren worden ook de busstations in Dordrecht en Zwijndrecht vernieuwd en krijgt de Volgerlanden een centrale halte.

De aanpak van verkeersknelpunten in de Drechtsteden zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer. Dit is op de volgende verkeerspunten al gelukt:

  • de aanleg van de tunnel Laan der Verenigde Naties in Dordrecht
  • de rotonde Ambachtszoom/Krommeweg/Sophialaan in Hendrik-Ido-Ambacht
  • enkele maatregelen in het kader van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Vervoermanagement Drechtsteden
Met HOV-D hangt een aantal infrastructurele maatregelen samen. Aanpassing van de infrastructuur alleen is echter niet voldoende om de congestie op de lokale wegen aan te pakken. Daarom hebben de  gemeenten in de Drechtsteden afspraken gemaakt over het treffen van flankerende maatregelen. Zij werken hierbij samen met het Vervoerscoördinatiecentrum Zuid-Holland Zuid (VCC ZHZ) en de provincie Zuid-Holland. De afspraken zijn vastgelegd in een afsprakendocument. Uitgangspunt is dat:

  • de gemeenten als werkgever van het gemeentelijk personeel minimaal een basispakket aan vervoermanagementmaatregelen invoeren;
  • de gemeenten toewerken naar afspraken met bedrijven over vervoermanagement en/of verkeersmaatregelen, met name op bedrijventerreinen die nog ontwikkeld worden en terreinen die in een herinrichtings- of revitaliseringsfase zitten. Het basisprincipe is dat bedrijven en overheden samen investeren in de verbetering van bereikbaarheid, om een maximaal effect te kunnen bereiken;
  • het VCC ZHZ en de provincie Zuid-Holland gemeenten en bedrijven waar nodig ondersteunen.

Uitbreiding OV over water
Het westelijk deel van de Drechtsteden is tot op heden niet aangesloten op de waterbus. In dit deel van de Drechtsteden liggen wel belangrijke werkgelegenheidsconcentraties, zoals de Dordtse Kil I,II en III en Groote Lindt in Zwijndrecht. Bovendien kunnen met een eventuele uitbreiding niet alleen de genoemde bedrijventerreinen worden voorzien van OV over water, maar ook woongebieden in Zwijndrecht en 's-Gravendeel. Om de haalbaarheid van een uitbreiding van de waterbusroute te kunnen bepalen heeft er een haalbaarheidsonderzoek plaats gevonden. Dit onderzoek heeft er tot op heden niet toe geleid dat er op korte termijn een uitbreiding van het aantal haltes zal plaats vinden.

Meer weten?
Wilt u meer weten over mobiliteit in de Drechtsteden, neemt u dan contact op met Bureau Drechtsteden via telefoonnummer 078-6398509. Vraagt u naar de afdeling communicatie of naar een medewerker van het beleidveld Bereikbaarheid.