Spring naar inhoud
Home Lucht Projecten luchtkwaliteit Gebruik van restwarmte

Gebruik van restwarmte

 
Industriële restwarmte benutten?
Veel warmte die vrijkomt bij industriële processen verdwijnt momenteel in de lucht en het oppervlaktewater. Nabijgelegen woningen en gebouwen worden verwarmd door aardgas. De Drechtsteden onderzoeken de mogelijkheden voor het benutten van de industriële restwarmte ten gunste van warmte- en/of koudelevering aan woningen en bedrijven in de Drechtsteden. 

Winst
De milieuwinst die hiermee behaald kan worden is enorm. Zowel lokaal (NOx) als mondiaal (CO2) kan er met de inzet van industriële restwarmte veel uitstoot worden voorkomen. Bovendien wordt er bij het gebruik van restwarmte veel aardgas uitgespaard. Uit onderzoek is gebleken dat er bij het gebruik van restwarmte met name een gunstig effect optreedt ten aanzien van de concentraties NO2 (stikstof) in woonwijken, omdat er geen aardgas meer verstookt wordt.

Haalbaarheidsstudie en marktinitiatief
De Drechtsteden hebben in 2007 een haalbaarheidsonderzoek naar het gebruik van restwarmte uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan is er in 2008 een marktinitiatief ontstaan van HVC in samenwerking met Eneco. Zij hebben het initiatief genomen om mogelijke warmtelevering, en in voorkomende gevallen ook koudelevering, in de Drechtsteden te onderzoeken. In de eerste fase beperken zij het onderzoek tot warmte- en koudelevering in Dordrecht. 
Deze zomer is bekend geworden dat het college van B&W van de gemeente Dordrecht positief staat tegenover het initiatief van HVC en Eneco om een warmtenet aan te leggen voor het leveren van restwarmte.....Lees meer 
De Drechtsteden nemen op een later moment een besluit over het eventueel aanhaken bij dit initiatief.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de door de Drechtsteden uitgevoerde haalbaarheidsstudie en de resultaten daarvan? Download dan hier de PDF-bestandconclusies van het onderzoek.
Voor meer informatie over de stand van zaken van het project kunt u contact opnemen met Bureau Drechtsteden via telefoonnummer 078-6398509. Vraagt u naar de afdeling communicatie of naar een medewerker van het beleidsveld Groen, Water en Milieu.