Spring naar inhoud
Home Lucht Projecten luchtkwaliteit Campagne "Lucht Leeft"

Campagne "Lucht Leeft"

Lancering campagne luchtkwaliteit
De Drechtsteden starten op 4 mei 2009 met een luchtkwaliteitcampagne voor de Drechtsteden. Daarmee brengen de gemeenten, het bedrijfsleven én de inwoners het verbeteren van de luchtkwaliteit in de Drechtsteden onder de aandacht. De campagne wordt gevoerd onder de naam “Lucht Leeft”.

Wat houdt de campagne in?
De campagne is in fasen opgebouwd. 

Aanvankelijk worden bedrijven en inwoners geïnformeerd over de luchtkwaliteit in de Drechtsteden en de maatregelen die rijk, provincie, Drechtsteden en individuele gemeenten nemen.

In tweede instantie wordt er ook een appèl gedaan op de inwoners en bedrijven in de Drechtsteden i.v.m. een eigen bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Daarbij valt te denken aan onderwerpen als:
 - het ontraden van (frequent) openhaard gebruik;
 - het bevorderen van gebruik van de fiets;
-  het beïnvloeden van het autogebruik en het rijgedrag.

Meer weten?
Voor meer informatie over de campagne en alle andere initiatieven in de Drechtsteden om de luchtkwaliteit te verbeteren, kunt u contact opnemen met Bureau Drechtsteden via telefoonnummer 078-6398509. Vraagt u naar de communicatieafdeling of naar een medewerker van het beleidsveld Groen, Water en Milieu.