Spring naar inhoud
Home Lucht Projecten luchtkwaliteit Bedrijven

Bedrijven

 
Ook bedrijven kunnen bijdragen
De industriële activiteiten bij bedrijven binnen de Drechtsteden leveren maar een beperkte bijdrage aan de matige luchtkwaliteit. Toch worden er ook maatregelen getroffen ter beperking van bedrijfsemmissies.

Milieudienst ZHZ
Twee maatregelen voor bedrijven worden getroffen binnen het reguliere werk van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid (MZHZ). De MZHZ voert de regie over de volgende projecten:

1)    Kilometerreductie en brandstofbesparing
De MZHZ heeft in 2007 een onderzoek afgerond naar de mogelijkheden voor kilometerreductie bij grote verladende en vervoerende bedrijven. Zij hebben het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met TLN Nederland en vervoersorganisatie EVO. Momenteel wordt het vervolgproject hierop uitgevoerd. Het project is erop gericht om op vrijwillige basis met ca. 90 bedrijven in de Drechtsteden te komen tot kilometerreductie en brandstofbespraring.

2)    Uitvoering rijksprogramma meerjarenafspraken energiebesparing
Het rijk heeft een convenantaanpak geïnitieerd bij een aantal voor energiebesparing relevante branches, de zogenaamde Meerjarenafspraken Energiebesparing. Het doel van deze aanpak is om op vrijwillige basis met bedrijven afspraken te maken over energiebesparing en deze besparing ook daadwerkelijk te realiseren. De gemeente Dordrecht en de MZHZ ondersteunen dit beleid door bedrijven actief te benaderen en hen te begeleiden in het energiebesparingstraject.

Stimuleren duurzame ontwikkeling 
Bedrijven worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid  ten aanzien van duurzaam ondernemen in het pilotproject "Duurzaam Ondernemen". Dit project wordt onder regie van Bureau Drechtsteden uitgevoerd, op de industrieterreinen Groote Lindt / de Geer in Zwijndrecht. De rol van de overheid beperkt zich hierbij tot het bieden van voorlichting en het aanreiken van instrumenten om inzicht te krijgen in energiegebruik en mogelijkheden voor energiebesparing. De resultaten van de pilot worden na afronding van het project verspreid onder alle bedrijventerreinen in de Drechtsteden, om zo een maximaal aantal bedrijven te interesseren voor duurzaam ondernemen.

Meer weten?
Voor meer informatie over de twee projecten onder regie van de MZHZ, dan kunt u contact opnemen met de Milieudienst ZHZ via het algemene telefoonnummer 078-6480500. 
Wilt u meer weten over de pilot voor duurzaam ondernemen in Zwijndrecht, dan kunt u contact opnemen met Bureau Drechtsteden via telefoonnummer 078-6398509. Vraagt u naar de afdeling communicatie of naar een medewerker van het beleidsveld Groen, Water en Milieu.
Wilt u meer weten over duurzaam ondernemen in het algemeen, kijkt u dan op www.stimular.nl