Spring naar inhoud
Home Lucht Projecten luchtkwaliteit

Projecten luchtkwaliteit

Wie doet wat?
De Drechtsteden kunnen de luchtkwaliteit niet alleen verbeteren. Daarom wordt er breed ingezet: 

  • Het Rijk zet zich in voor de verbetering van de achtergrondconcentratie met maatregelen als subsidies voor roetfiltes;
  • Rijkswaterstaat zal de luchtkwaliteitproblemen rondom de A16 en A15 oplossen door het plaatsen van schermen;
  • De provincie Zuid-Holland zal de openbaarvervoer concessie aanpassen, zodat vóór 2015 sprake is van schoon openbaar (bus)vervoer;
  • De Drechtsteden richten zich op de knelpunten die zich voordoen bij de aansluitingen op de snelwegen, langs de binnenstedelijke wegen en bij de aanlegplaatsen voor binnenvaart. Ook verbeteren zij het openbaar vervoer en bevorderen het gebruik van de fiets, de waterbus en parkeren op afstand.

Regionale én lokale maatregelen
Het Regionaal Programma Luchtkwaliteit 2006-2015 is de basis voor alle projecten die de Drechtsteden de komende jaren uitvoeren ter verbetering van de luchtkwaliteit. Het is een verzameling van regionale én lokale maatregelen, allemaal gericht op emissievermindering van met name stikstofdioxide. In het programma zijn zowel studies als maatregelen opgenomen. 

Verwachting voor 2015
Naar verwachting zal de achtergrondconcentratie van zowel stikstofdioxide als fijnstof in de komende
jaren sterk verminderen door diverse rijksmaatregelen, zoals de stimulering van het toepassen van roetfilters, schoner openbaar vervoer, schonere binnenvaartschepen en afspraken in Europees verband over schonere vrachtauto’s.In 2015 moeten de maatregelen uit het programma van de Drechtsteden zijn uitgevoerd. Dat leidt ertoe dat de Drechtsteden voldoen aan de norm voor stikstofdioxide en fijnstof. In het onderstaande overzicht worden de hoogst berekende waarden van de concentratie stikstofdioxide
in 2006 en 2015 weergegeven.

Concentratie stikstofdioxide (NO2 in µg/m3),
hoogst berekende waarden
                        2006     2015
A15  
H-I-Ambacht      46,4      34,4
Alblasserdam    45,7      34,6
Papendrecht      42,5      31
Sliedrecht         44,7       32,7
A16  
H-I-Ambacht     60,4       43
Zwijndrecht       60,4      44,1
Dordrecht         53,9      38,4
N3  
Papendrecht     41,8      30,7
Dordrecht         53,3      35,2