Spring naar inhoud

Handhaving

Generatorverbod
In principe geldt in de Drechtsteden bij alle ligplaatsen een generatorverbod. De havenverordeningen van alle gemeentes zijn of
worden daarop aangepast. De gebleken knelpunten bij het aansluiten
op walstroomvoorzieningen maken het echter niet reëel om van álle
schippers te eisen dat ze hun dieselgenerator uitzetten.

 

Handhaving voorlopig soepel
Daarom zal een verbod op het gebruik van dieselgeneratoren in de Drechtsteden voorlopig soepel gehanteerd worden. Als een schipper kan aantonen dat het met zijn installatie aan boord niet lukt om aan te sluiten op een walstroomkast, dan wordt daar geen proces verbaal op uitgeschreven.

 

Gewenning
Los van de technische knelpunten zal het bonnenboekje voor wat betreft het generatorverbod hoe dan ook nog even in de kast blijven. In de eerstkomende tijd is informeren en gewenning van groter belang.