Spring naar inhoud
Home Lucht Alles over walstroom in de Drechtsteden Aansluitproblemen

Aansluitproblemen

In 2010 is gebleken dat een deel van de binnenvaartschepen
technische knelpunten ondervindt bij het aansluiten op
walstroomkasten. Het gaat daarbij om de aspecten van de elektrotechnische installatie aan boord die het aansluiten op
walstroom bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Gebleken is
dat de regelgeving voor installaties aan boord en die voor de
walkasten, niet naadloos op elkaar aansluiten.


Nader onderzoek
In de praktijk is het gevolg dat bij een deel van de binnenvaart-
schepen de aardlekschakelaar in de walstroomkast wordt geactiveerd.
Gelukkig kan het grootste deel van de binnenvaartvloot probleemloos aansluiten, maar het aantal dat geen walstroom van de bestaande installaties kan afnemen is helaas meer dan marginaal.
Dat is vervelend voor alle partijen en ook niet op stel en sprong op te lossen. Ook weten we nog niet om hoeveel schepen het precies gaat. Verder bestaat er wel een sterk vermoeden in welke hoek de oorzaken liggen, maar om zekerheid daarover te krijgen, zodanig dat ook gewerkt kan worden aan een oplossing, is nader onderzoek nodig.