Spring naar inhoud
Home Lucht Alles over walstroom in de Drechtsteden

Walstroom voor een schonere lucht

Waarom walstroom?
Schepen die aanleggen aan kades gebruiken generatoren  voor hun stroomvoorziening. Deze dieselgeneratoren zijn  niet goed voor de luchtkwaliteit. Door het gebruik van  walstroom hoeven schippers geen dieselgeneratoren meer te gebruiken voor hun verblijf in de Drechtsteden.
Daardoor is de uitstoot van o.a. CO2 een beduidend stuk minder en wordt de lucht schoner.
Daarnaast  vermindert dankzij walstroom de geluidhinder die generatoren veroorzaken. Dat is prettig voor de omwonenden, of ze nu op de wal wonen of op een naastliggend schip.

De peperbus met plaquetteEuropese plaquette voor walstroom
Het transformatorstation voor walstroom aan de Merwekade in Dordrecht, de peperbus, is voorzien van een bronskleurig Europees stempel. 'Het project walstroom in de Drechtsteden is mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling  van de Europese commissie', staat te lezen in het stempel. Het EFRO heeft 40% van de kosten voor de aanleg van walstroom bijgedragen.

In de Drechtsteden staan 35 walstroomkasten, die binnenvaartschepen voorzien van elektriciteit voor huishoudelijk verbruik. Schepen hoeven daardoor geen gebruik meer te maken van (diesel-)generatoren. Dat is beter voor de luchtkwaliteit, voorkomt geluidsoverlast en is bij gemiddeld gebruik ook goedkoper dan diesel. Op plaatsen waar walstroom wordt aangeboden, is het gebruik van generatoren verboden.

 

In Dordrecht zijn drie transformatorstations te vinden die passagiersschepen van walstroom voorzien. De ‘peperbussen’ staan op de kades waar passagiersschepen van oudsher in Dordrecht aanleggen: de Buiten Walevest, de Merwekade en de Lange Wantijkade. Walstroomvoorzieningen voor de passagiersvaart vergen zwaardere elektrotechnische vermogens en kunnen niet worden aangesloten op het laagspanningsnet. Er moesten speciale transformatorstations worden gemaakt om de grote riviercruiseschepen van walstroom te voorzien.  


       
ACTUEEL 
    

WALSTROOM VOOR PASSAGIERSSCHEPEN IN DORDRECHT

 

Als sluitstuk van de aanleg van walstroom in de regio Drechtsteden zijn in Dordrecht ook de voorzieningen voor de grote riviercruiseschepen in gebruik genomen. Deze staan op de kades waar passagiersschepen van oudsher in Dordrecht aanleggen: de Buiten Walevest, de Merwekade en de Lange Wantijkade. Bewoners van deze kades vragen al jaren om walstroom, omdat zij vooral veel last hebben van de geluidsoverlast. Kijk voor meer informatie in het linkermenu onder het kopje 'passagiersschepen'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DIT WALSTROOMPROJECT IS MEDE GEFINANCIERD MET STEUN
  VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING 
                           VAN DE EUROPESE COMMISSIE

 


Vraagt u zich ook wel eens af wat die bouwborden met de Europese vlag langs de snelweg of in de stad betekenen? Wist u dat de EU al jaren samenwerkt met de Nederlandse overheid om projecten bij u om de hoek een zetje te geven?
- Ophttp://www.europaomdehoek.nl/ vindt u informatie over projecten in Nederland die met
  Europees geld worden betaald.
- Ophttp://www.europarl.europa.eu/news/public/default_nl.htm vindt u meer informatie over
  het Europees Parlement.