Spring naar inhoud
Home Ingebruikname walstroomvoorzieningen in zicht

Ingebruikname walstroomvoorzieningen in zicht

Medio februari 2011 kunnen de eerste walstroomkasten in de regio Drechtsteden in gebruik worden genomen. Dan zijn de kasten aan de westelijk gelegen Dordtse kades geplaatst en aangesloten op het landelijk dienstverleningssysteem. Het gaat daarbij om de walstroomkasten rond de Kalkhaven en Leuvenhaven.

Uitvoering gefaseerd en licht vertraagd

De ingebruikname van de walstroomkasten zal fasegewijs gebeuren.
De tweede cluster omvat een groot deel van de overige kasten,
waaronder ook die in Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Deze worden omstreeks 30 maart in gebruik genomen. Tenslotte zullen de walstroomvoorzieningen op de overige locaties (passagiersvaart Alblasserdam en Dordrecht) omstreeks 15 mei operationeel zijn.

Er is ten opzichte van de eerdere planning dus een geringe vertraging opgetreden, terug te voeren tot enkele onverwachte knelpunten bij de
engineering en productie van de walstroomkasten. 

 

Walstroom in de Drechtsteden

Walstroomvoorzieningen zijn elektriciteitsaansluitpunten voor de binnenvaart. Daarmee kan het gebruik van dieselgeneratoren door schepen worden teruggebracht en de luchtkwaliteit in de regio worden verbeterd. In de regio Drechtsteden komen totaal 36 walstroomkasten. 

Het gaat grotendeels om openbare walstroomaansluitingen, maar de Drechtsteden sluiten ook overeenkomsten met scheepswerven en rederijen binnen stedelijk gebied, zodat ook daar het gebruik van de dieselgenerator teruggedrongen kan worden.

 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij mevr. M. Beringer (projectleider walstroom Drechtsteden), T 078-6396887.


                                                                  

     

Dit project is mede gefinancierd met steun van het Europees

Fonds voor Regionale ontwikkeling

van de Europese Commissie.