Spring naar inhoud
Home Drechtsteden stimuleren duurzaam denken en handelen

Drechtsteden stimuleren duurzaam denken en handelen

Het Weizigt natuur- en milieucentrum in Dordrecht verzorgt de komende jaren, zoals zij dat al eerder deden, een educatief programma voor de Drechtsteden over natuur en milieu. Daarmee willen de Drechtsteden het duurzaam denken en handelen bij hun inwoners stimuleren.

 

Diverse educatieve programma’s
Het Drechtstedenbestuur heeft op 23 december jl. ingestemd met het Meerjarenplan Natuur- en Milieueducatie Drechtsteden voor de periode 2011-2015 en met het Werkplan voor 2011, dat daaruit voortvloeit. Daarmee maken zij een keuze voor educatieve programma’s rondom de thema’s Water, Energie en Groen. Het Weizigt natuur- en milieucentrum richt zich in haar programma’s met activiteiten op het onderwijs, maar
ook op burgers en maatschappelijke organisaties in de regio.

 

Water
Het komende jaar staat het thema Water centraal. In het ‘Waterarrangement Drechtsteden’ werken waterorganisaties, bestuurders, beleidsambtenaren en maatschappelijke organisaties samen om burgers meer te betrekken bij het waterbeleid in de Drechtsteden.
De Drechtsteden werken al jaren samen onder het motto: ‘Samen stad aan het water’. Zij versterken met de keuze voor het waterarrangement het concept van de ‘Pieken in de Drechtsteden’. Daarbij wordt uitgegaan van het optimaal benutten van de sterke kanten van de regio, te weten water, binnenstad en landschap.

 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij mevr. M. Epema (projectleider NME Drechtsteden), T 078-7704404.