Spring naar inhoud
Home Drechtsteden stap dichter bij duurzame restwarmte

Drechtsteden stap dichter bij duurzame restwarmte

De ‘intentieverklaring Duurzame Restwarmte Drechtsteden’ brengt de regio een stap dichter bij het gebruik van duurzame restwarmte. Vertegenwoordigers van de Drechtsteden, de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, HVC, woningbouwcorporaties, de ROM-D en de provincie Zuid-Holland zetten onlangs hun handtekening onder de verklaring. Een aantal ontwikkelaars gaat nog tekenen.

Dordrecht op kop
Begin 2008 verleende de gemeente Dordrecht al medewerking aan een marktinitiatief van HVC, om gebouwen te gaan voorzien van warmte afkomstig van de afvalverbrandingsinstallatie van HVC in Dordrecht.
Hierbij is samenwerking gezocht met woningcorporaties die hun
voorraad willen verduurzamen.

Ca 20.000 woningen en bedrijven in aanmerking
Gezien de volle aandacht en de subsidiemogelijkheden voor warmtelevering vanuit Rijk en provincie, hebben de gemeenten in de Drechtsteden ervoor gekozen om, parallel aan Dordrecht, hun kansen te verkennen i.s.m. de woningcorporaties, HVC en ontwikkelaars. Op 25 maart jl. leidde dat al tot een belangrijke mijlpaal: de ondertekening van een ‘position paper’, met daarin een collectieve ambitie. In de loop van dit jaar is het afzetpotentieel voor warmte bij de betrokken corporaties, projectontwikkelaars en gemeenten geïnventariseerd. Dat heeft ondermeer geleid tot het vaststellen van een potentiële afzetmarkt voor restwarmte ter grootte van 20.000 woningen en bedrijven.

Restwarmtenet
Met de ondertekening van de nieuwe intentieverklaring hebben alle betrokken partijen zich gecommitteerd aan een vervolg. Vooruitlopend op de mogelijke aanleg van en aansluiting op een restwarmtenet* op langere termijn, is het gewenst om op korte termijn te komen tot lokale warmtenetten en lokale bronnen. Per project worden daarover afspraken gemaakt. In de lange termijn vervolgstappen zal nadrukkelijk gezocht worden naar subsidies en garantstellingen om de verschillende projecten met elkaar te verbinden.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. R. Crabbendam van HVC,
telefoonnummer 06-10001804.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* De aanleg van een restwarmtenet biedt in de toekomst flexibiliteit voor de inzet van andere duurzame warmtebronnen. Daarnaast biedt nuttig gebruik van restwarmte in de gebouwde omgeving besparingskansen van ca 75% CO2 ten opzichte van conventionele situaties (gas en elektra). Warmtelevering heeft ook voordelen op het gebied van luchtkwaliteit en is voor ontwikkelaars en bouwers een effectieve manier om te voldoen aan de landelijke energieprestatie-eisen in het Bouwbesluit, die stapsgewijs verder worden aangescherpt.